• 3 Hydref 2015

  Lle’r Gymraeg yn Etholiad y Cynulliad

  Dadl gyntaf etholiadau’r Cynulliad ar yr iaith yn Aberystwyth Trefnodd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg dadl etholiadol ar y Gymraeg fel rhan o etholiadau’r Cynulliad. Cynhaliwyd y cyfarfod hysting yn Neuadd Pantycelyn, Aberystwyth. Yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol eleni fe lansiodd y Gymdeithas ddogfen weledigaeth y mudiad o greu ‘Miliwn o Siaradwyr Cymraeg’ ac bu’r cyfarfod heddiw yn gyfle i ... Darllenwch mwy

 • 3 Hydref 2015

  Cynhadledd ar gamdriniaeth o bobl hŷn

  Bydd ymchwilwyr o Adran y Gyfraith a Throseddeg ym Mhrifysgol Aberystwyth yn galw ar bobl sy’n gweithio gyda neu’n cynorthwyo pobl hŷn yn Sir Gaerfyrddin i gyfrannu at astudiaeth bwysig i gamdriniaeth o bobl hŷn. Mae’r Cynhadledd yng Nghaerfyrddin yn rhan o astudiaeth £1.3m sydd wedi’w ariannu gan y Loteri Fawr. Bydd y cynhadledd undydd ar ddydd ... Darllenwch mwy

 • Aelodau o dîm ExoMars Rover Prifysgol Aberystwyth, Dr Laurence Tyler, Dr Matt Gunn a Dr Rachel Cross, gydag eitemau o’r caledwedd a ddatblygwyd ym Mhrifysgol Aberystwyth ar gyfer taith Exo-Mars 2018.

  3 Hydref 2015

  Prifysgol Aberystwyth yn dathlu Wythnos Gofod y Byd 2015

  Aelodau o dîm ExoMars Rover Prifysgol Aberystwyth, Dr Laurence Tyler, Dr Matt Gunn a Dr Rachel Cross, gydag eitemau o’r caledwedd a ddatblygwyd ym Mhrifysgol Aberystwyth ar gyfer taith Exo-Mars 2018.

  Mae Adran Ffiseg Prifysgol Aberystwyth yn gwahodd aelodau o’r gymuned leol, gan gynnwys myfyrwyr a staff, i ddarganfod mwy am ddatblygiadau cyffrous mewn ymchwil gofod sy’n digwydd ar garreg eu drws, fel rhan o Wythnos Gofod y Byd (4ydd-10fed Hydref, 2015). Sefydlwyd Wythnos Gofod y Byd gan Gynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig yn 1999. Hwn ... Darllenwch mwy

 • 26 Awst 2015

  Datganiad gan Traws Link Cymru

  Traws Link Cymru yn hedfan i’r entrychion ar ôl cwblhau astudiaeth gwmpasu Mae’r ymgyrch i ail-agor rheilffyrdd yng ngorllewin Cymru’n mynd o nerth i nerth wrth i grŵp ymgyrchu Traws Link Cymru benderfynu gymryd taith wahanol iawn o Gaerfyrddin i Aberystwyth fel rhan o’u cynlluniau i gysylltu’r ddwy dref ar y cledrau unwaith eto. Drwy ... Darllenwch mwy

 • 7 Awst 2015

  UN O GEREDIGION YN ENNILL Y GADAIR

  Hywel Griffiths yw ‘Tywysog Powys’ – Enillydd Cadair Eisteddfod 2015   Mae Hywel Griffiths yn wreiddiol o Sir Gâr ond mae’n byw bellach yn Nhal-y-Bont ger Aberystwyth.   Y beirniaid eleni oedd Mererid Hopwood, John Gwilym Jones a Twm Morys ac mae’r tri yn gyn-enillwyr mewn eisteddfodau a gynhaliwyd ym Maldwyn dros y blynyddoedd.   ... Darllenwch mwy